Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.04.2007 22:33 - Повтарянето на обещания не води до изпълнението им: БСП – дела и документи
Автор: albosh Категория: Други   
Прочетен: 2637 Коментари: 3 Гласове:
0

Последна промяна: 14.04.2007 22:34  • През 2005 година новоизбраното правителство на Сергей Станишев приеПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ”. (БСП си имаше отделна програма, но после се отказа от нея, за да имало мир с коалиционните партньори)
  • През август 2006 година Висшият съвет на БСП обсъди и прие документ, наречен “ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ –ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО”

·        През април 2007 година Висшият съвет на БСП обсъди и прие документ, наречен “ПРИОРИТЕТИ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ)

 

Заслужава си да направим някои сравнения между тези три документа. Пренебрегвам съзнателно отчетната част от 2006 и 2007 година. И в двата документа сме затрупани от числа, някои от които верни, други натъкмени, трети съвсем неверни, но проверката на тези отчетни данни може да направи всеки, който следи статистиката. По-интересната част и на двата документа е в поетите ангажименти и изпълнението на тези поети ангажименти. Не забравяйте, че вече не става дума за някакви дългосрочни програми, а за оставащите две години от мандата, когато трябва да са наясно какво имат да правят ден по ден.

Нека, обаче, да разгледаме няколко примера:

 

2005 – (Темата за Насърчителната банка липсва в правителствената програма)

2006 - Ус­ко­ря­ване създаването на Банка за развитие и насърчаване на експорта (чрез фи­нансова група от Насър­чителна банка, Агенцията за експортно застраховане, Националния гаранционен фонд и Фонда за капиталови инвестиции).

2007 – Създаване на финансова група за насърчаване на МСП и реализация на проекта “Банка за развитие”...

Напоителните разговори за създаване на Насърчителната банка продължават. Банка няма.

 

2006 - Създаване на Инвестиционен фонд за стопанисване и разпореждане с дър­жавните дялове с оглед ограничаване на възможностите за корупционни практики;

2007 – Създаване на агенция (фонд, холдинг) за управление на държавното участие в бизнеса.

Румен Овчаров всеки път пробутва тази идея в партийните документи. Ту е фонд, ту е холдинг, ту е агенция... В новия документ тази любима структура си има “израстък” – енергиен холдинг поне, ако не стане другият.

 

2005 - Въвеждане на ограничено административно регулиране и подобряване на качеството на административните услуги. Конкретните действия в тази посока включват намаляване и оптимизиране на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими на база на експертни проучвания и партньорство с представители на бизнеса;

2006 - Създаване на по-прозрачна икономическа среда с ограничаване и отпадане на лицензионни и разрешителни режими, които създават бюрократични пречки пред икономическата активност и създаване на по-ясни правила

2007 – Оптимизиране на регулаторната среда. Разработване на програма и график (съвместно с работодателските организации) за оптимизиране и намаляване с около 20% на регулаторните режими до края на мандата.

Всеки път се кълнат, че ще започнат да правят нещо. Засега дори нямат единен регистър на наличните режими. Но обещават поне него да направят.

 

2005 - Министерството на икономиката и енергетиката съвместно с Държавната агенция за информационни технологии и съобщения предвижда широко участие от страна на представителите на бизнеса в разработването на програма за създаване на благоприятна бизнес среда и насърчаване на инвестициите в нови технологии и иновативни производства. В резултат от изпълнението на тази програма се очаква прогресивно увеличаване на разходите за научноизследователска и развойна дейност до около 1% от БВП през 2009 г. с преобладаващ принос на частния сектор.

2006 - В съответствие с Лисабонската стратегия увеличаване на наукоемкостта на биз­неса чрез ускорено повишаване на бюджетните разходи за наука (до 1% от БВП) и въвеждане на ефективни стимули за частни инвестиции в науката (до 2% от БВП);

2007 – Нов принцип за финансиране на науката: на всеки лев, осигурен за наука от частния бизнес, държавата да плаща допълнително по 0.50 лв до достигане на разходите за наука от частния сектор до 2% от БВП, а на публичния – от 1 %.

Подобни пожелателни проценти не топлят нито бизнеса, нито учените, защото не са предприети никакви реални стъпки за изготвяне на съответната нормативна база.

 

2005 - Ръст на заплатите в бюджетната сфера, който да бъде обвързан с нарастването на БВП и инфлацията, с оглед осигуряване на силна и конкурентноспособна икономика, висок икономически растеж и стабилна макроикономическа среда.

2006 - Ежегодно увеличаване на работните заплати в бюджетната сфера с про­цента на растеж на БВП и инфлацията,

2007 – Запазване на темповете на ежегодно увеличаване на доходите в бюджетната сфера от 1 юли на съответната година с не по-малко от 10%.

Тук се налага малко пресмятане. Ако растежът на БВП плюс инфлацията ще бъдат не по-малко от 10%, при растеж от 6%, значи планираме инфлация повече от 4%. Каква еврозона мечтаем тогава?

 

2005 - Ще работим за създаване на условия за повишаване на работната заплата в реалната икономика, включително чрез въвеждане на ставки за минимално почасово заплащане.

2006 – (темата за минималната почасова заплата отсъства)

2007 – Придаване повече гъвкавост на пазара на труда – въвеждане на минимална часова работна заплата (по отрасли) ...

Всяка година (или през година) се сещат за почасовото заплащане, но само на книга, защото знаят, че никой работодател няма да го спазва.

 

2005 - Правителството, съвместно с НОИ и социалните партньори, ще работи за по-справедливо и адекватно отчитане на осигурителния принос на лицата, за намаляване на неравнопоставеността между отделните лица, работещи при различни условия на труд.

2006 - Ежегодно осъвременяване на пенсиите по т.нар. златно швейцарско правило

2007 – През следващите години увеличаването на пенсиите да става по т.нар. швейцарско правило

Хайде да го видим някога това швейцарско правило, написано  в нормативен документ!

 

2005 - С широкото участие на социално-икономическите партньори, до края на 2006 година правителството ще работи за изграждане на демографски инвестиционен фонд “Сребърен”, чрез който ще се повиши финансовата устойчивост на пенсионната система.

2006 - Създаване на Сребърен фонд и структурирането му за инвестиции в обекти с гарантирана от държавата доходност (магистрали, АЕЦ “Белене” и др.).

2007 – Приемане на закон, регламентиращ трайно дейността на Сребърния фонд... Насочване на всички приходи от приватизация и 10% от бюджетния излишък към Сребърния пенсионен фонд.


Значи, първо още няма закон за Сребърния фонд и, второ, вече разбрахме, че пари от магистралите и АЕЦ “Белене” няма да видим, та пак се подпряхме на имагинерните приходи от приватизацията. За имагинерния фонд – имагинерни приходоизточници.

 

2005 - Приоритетно още през 2006 г. ще търсим възможности да понижим размера на данъчните ставки върху ниските и средните доходи от работната заплата. Прогресивното данъчно облагане създава условия за по-ниска данъчна тежест за средната класа, която е гръбнака на икономиката, като е ключово и по отношение на социалната отговорност към най-ниско доходните групи на населението.

2006 - Нова политика за облагане доходите на физическите лица. Премахване на став­­ката от 22%. Въвеждане на нов “етаж” за облагане доходите над осигури­тел­ния максимум с 28% (към момента хората с мес. заплата над 1400 лв. са около 27 хил.);

2007 – Съществено намаляване на данъците на физическите лица: облагане на доходите до размера на средната работна заплата с 16%; от средната работна заплата до две работни заплати – 20%; над две работни заплати – с 24%.

През 2005 ще намаляваме данъците на средната класа, през 2006 – ще увеличаваме данъците на средната класа, през 2007 – забравихме за средната класа.

 

2005 - Основните усилия в тази насока ще бъдат съсредоточени към изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването им с европейските транспортни коридори, в т.ч. работа по изграждането на автомагистралите. Изграждането на стратегическите пътни обекти ще се осъществява при взаимен интерес с частния сектор чрез концесиониране и други форми на публично-частното партньорство.

2006 - Амбицията е до края на мандата да бъдат завършени АМ “Тракия” и “Марица” и да започне доизграждането на АМ “Хемус”, “Струма”, “Черно море”. През следващите три годни ще се реконструират и рехабилитират и всички първокласни пътища.

2007 – Построяване на 130 км магистрални пътища и рехабилитация на 3500 км други пътища. Завършване на АМ “Марица” до края на мандата.

Бързо отрезвяване по отношение на пътното строителство. Първо обещаваме всичко плюс публично-частно партньорство, после до края неа мандата готови две магистрали и започнати още три, сега – завършена една малка магистралка от стотина километра и още цели ... 30 километра по другите магистрали.

Като пишат нови документи, защо поне не си четат старите? Или мислят, че ние сме забравили да четем?Тагове:   БСП,   води,   обещания,


Гласувай:
0
01. анонимен - Стратегически документи
16.04.2007 14:12
А дали някой от управляващите (независимо кои са те) реално изпитват необходимост от подобни стратегически документи или тяхната роля е като на гвардейците в армията - хубави, добре спретнати и основно служат, за да бъдат показвани пред хората и чужденците.

За мен би било интересно да се проследи последователността между един такъв партиен документ на управляващата партия и националните стратегически документи.
Например ако прочетем ОП Транспорт, Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура и разгледаните в статията приоритети, съвсем се размива представата какво, кога, кое след кое и как ще се направи. Т.е. хубаво ще е всичко да ни се получи, но това ще бъде по-скоро функция на обстоятелствата, а не на планирането.
цитирай
2. анонимен - Това на БСП прилича на "Те в...
16.04.2007 21:08
Това на БСП прилича на "Те вървяха след оркестъра". Тази перифраза е от времето, когато пеех по програми и ресторанти. Имаше един разнороден контингент, който се базираше в дадена кръчма и обслужваше всеки преминаващ оркестър.
Та на БСП - каквото и да напишат, то ще е отражение на европейската политика по структурните фондове и цел 1 "Сближаване", както и по стратегиите от Лисабон и Гьотеборг.
Тъжното е друго - докато се занимават с кьорфишеци, организацията по подготовката на кадри за усвояване на средствата по структурните фондове хич я няма. Треска ме тресе, когато ще дойде 31.12.2010. Ще се окаже, че ще подарим безвъзвратно на европейския бюджет предвидените и задължени средства по годишния финансов план. За 2013, когато ще се съберат в една две отчетни години - по правилото N+3 от 2010 и N+2 от 2011 просто мога само да се моля.
Когато лъсне истината, че няма структури поради дребнави партийни боричкания и незаинтересованст, ще паднат и първите глави! Европейската информационна сцена не търпи нашите режисьорски недоносчета - там ти казват простичко: Ставаш - не ставаш!
цитирай
3. dragulov - Сашо, евала, че си си дал труда да ...
19.04.2007 20:34
Сашо, евала, че си си дал труда да прочетеш и трите документа и да търсиш някакви паралели. Ти сигурно си първият и единственият!
Все пак знаеш, че комунистите имат навика дори да преизпълняват обещанияга си, особено социалните. Доколкото си спомням предишният им мандат, в който аз получих първата си заплата, тя беше 11 000 лева! Пенсиите бяха по 3000 лева!
Питаш дали сме забравили да четем! Не, ние просто сме забравили...
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: albosh
Категория: Забавление
Прочетен: 2366109
Постинги: 608
Коментари: 2218
Гласове: 4832