Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.11.2008 04:46 - Икономика за душата - 16ти брой - вестник ТРУД -26.11.08
Автор: albosh Категория: Политика   
Прочетен: 3013 Коментари: 3 Гласове:
0Какво се крие в една партийна програма

 

image

 

Четиридесет и седмият конгрес на Българската социалистическа партия прие нова партийна програма. Старата вече не била актуална. Което предполага, че новата е актуална и модерна. Седнах да я чета. Изморително упражнение.  Постепенно, обаче, започнах да намирам занимателни текстове. Като този например:

 

Но преходът в България доведе до дълбоко социално разслоение, което поражда новите социални конфликти. Бедността и безработицата, престъпността, неграмотността и болестите се превръщат в остри проблеми с дълготрайни последствия. Мизерните равнища на доходите днес – заплати и пенсии - са тежката социална цена, която хората на труда от града и селото, мнозинството специалисти и служители платиха и продължават да плащат за паричната и финансовата стабилизация след 1997г.

 

Това е крайно интересно заключение. БСП в този текст за първи път, макар и с усукване, си признава, че мизерните доходи на хората днес са пряк резултат от катастрофата на Виденовото управление. Единадесет години след 1997, валутният борд подържа стабилност, но не може да компенсира огромния срив от 1996 година. БСП управлява в последните три години, но се оказва неспособна да измисли нещо различно от установените от СДС правила.

Като не може да намери оригинален път напред, тази партия винаги се връща назад. Ето още един ключов цитат от програмата на БСП:

 

Още преди повече от столетие и половина в Комунистическия манифест Маркс и Енгелс разкриха помитащата всякакви прегради мощ на глобализиращата се капиталистическа система, посочвайки, че чрез експлоатацията на световния пазар буржоазията превърна производството и потреблението на всички страни в космополитически. На мястото на старото местно и национално самозадоволяване и затвореност се появява всестранна размяна и всестранна зависимост на нациите една от друга.

 

Авторите на програмата не са устояли на изкушението да се върнат към това, което са учили и повтаряли в продължение на десетилетия. През последните деветнадесет години ги беше срам да споменават Маркс и Енгелс, правеха се на модерни политикономисти. Днешното им позоваване на Комунистическия манифест е важен знак. В БСП комунистическите дивотии не са забравени и социалистите са готови да се превърнат обратно в комунисти при всеки удобен повод. А днес има повод – световната криза:

 

Съвременният тип глобален капитализъм се отличава с дефицит на демокрация и справедливост, води до рязко нарастване на поляризацията в света и в отделните страни. Поради това той спъва постигането на свободен и солидарен свят, изостря стари несправедливости и създава нови; поражда опасно развитие на паралелната власт и растящо влияние на организираната престъпност и корупцията.

 

Внимателно прочетете този пасаж. С него БСП се опитва да свали от себе си, от своите „родители” БКП и Държавна сигурност, отговорността за създаването на мутренските структури, за генезиса на новобогаташите, за все по-открито афиширащите се като водещи политици в левицата местни олигархчета. Според авторите на програмата, причината за развитието на организираната престъпност и корупцията отново, както едно време, е в световния империализъм, тук актуално наречен „съвременен тип глобален капитализъм”.  Вижте сега каква е реалната заплаха за нас от този глобален капитализъм:

 

В тези условия националните държави са изправени пред перспективата да се превърнат в обикновени територии, които се конкурират за инвестициите на глобалния капитал. Безпрепятствената мобилност на капитала изземва лостовете на отделните държави за коригиране на социалните несправедливости.

 

Този цитат от програмата е интересно да се чете заедно с един пасаж от доклада на Сергей Станишев пред конгреса, в който той се хвали, че управлението на БСП успешно е превърнало България в „територия на инвестициите на глобалния капитал”. Ето какво казва премиерът:

 

След нашия неуспех от средата на 90-те години над БСП тегнеше подозрението, че не умеем да управляваме в съвременна пазарна среда, че заради социални ангажименти ще подложим на риск финансовата стабилност, че не можем да създаваме добра бизнес-среда. Ние опровергахме тази мантра.

От началото на мандата в страната са привлечени 19 милиарда  евро преки чуждестранни инвестиции – много повече от всички предходни правителства взети заедно.”

 

Вече ясно се забелязват шизофреничните елементи в програмата, която е писана от тъкмо тези хора, които понастоящем управляват държавата. Минстърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, член на ръководството на БСП, еднолично предложи и наложи, с помощта на Сергей Станишев, преди малко повече от година, в Хисаря ли беше, в Катарино ли беше, въвеждането на „плоския” данък. Всички помним поне това. Но програмата на БСП е на друго мнение:

 

Но ние отхвърляме разбирането, че “плоският данък” и фискалните рестрикции създават по-голяма справедливост и солидарност. Напротив – смятаме, че независимо от корективи и компенсации, те продължават да задълбочават социалната диференциация и поляризация, ограничават ресурсите на държавата и общините за активна социална политика, за достъпни публични услуги.

Ето защо след периода, необходим за пълноценна европеизация на икономиката и „изсветляването” й с помощта на пропорционалния данък,  в края на предстоящия четиригодишен период ще извършим анализ на резултатите и оценка на възможностите за по-пълно прилагане на данъчни политики, основани на принципите на солидарно общество и приноси към фиска, съразмерни с доходите и имуществото на гражданите, в т.ч. и чрез плавен преход към прогресивно данъчно облагане.

 

Забележете тук един скрит акцент. Признава се, че с плоския данък икономиката изсветлява и се европеизира, но БСП очевидно не харесва подобно развитие и ще ги премахне при първа възможност. С претекст, както обикновено, за солидарност и социално равенство.

И други ревизии в икономическата политика предвижда БСП. Приватизацията винаги е била трън в очите на редовите членове на партията, въпреки че висшето ръководство никога не е възразявало да участва в нея. Но по-сладко от приватизацията за БСП винаги е било да контролират големи държавни монополи, от които се краде най-безболезнено. Затова в програмата социалистите се връщат към една доскоро позабравена мантра от началото на прехода:

 

Необходима основа на политиките за растеж и модернизация е постигането и поддържането на реална равнопоставеност между частната и държавната и общинската собственост; развитието на кооперативната форма на стопанисване. Въз основа на такава равнопоставеност следва да получат широко развитие различни форми на публично-частно партньорство, както в отраслите на икономиката, така и при публичните услуги.

 

Доказателства за тази теза отново се търсят при неблагополучията на днешната световна криза. Авторите на програмата от една страна се хвалят с високия растеж от последните години (дело сто процента на частния сектор), но от друга страна продължават да си пеят старата песен:

 

Сегашната неолиберална политика и у нас има за свой първоизточник Вашингтонския консенсус, чиито основополагащи начала са парите, пазарът и приватизацията. Наложената догма „държавата е лош стопанин” и криворазбраният либерализъм, вместо градивна пазарна конкуренция, породиха паразитен, консумативен тип капитализъм. При него стремежът към бърза и лесна печалба, укриването на данъци, безгрижието за правата на трудовите хора взеха връх над социалните отговорности и на работодателите, и на държавата.

 

Да видим, обаче, как БСП си представя ролята на държавата като добър стопанин. Според програмата, в министерството трябва да се разработят и после да се изпълняват конкретни политики в конкретни сектори:

 

Конкретен израз на програмирането на икономиката следва да станат ясно дефинирани индустриална и експортна политика. Чрез тях да се осигури генерирането на високи нива на добавена стойност в индустриалния сектор, в частност в преработващата промишленост и в производството на електроенергия от традиционни и от възобновяеми енергийни източници, а в сектора на услугите – в сферите на информационните технологии и туризма.

 

Прочетете още веднъж подчертания от авторите текст. Те вече са решили кои са приоритетните сектори за България. Преработваща промишленост, информационни технологии и туризъм. Толкова. Отново някой партиен деец или чиновник  знае по-добре от предприемачите, от организациите на бизнеса и от браншовиците кое трябва да се развива ускорено и кое не. Тази икономическа политика вече сме я играли и то с плачевни резултати.

Разбира се, в програмата няма как да е пропусната енергетиката. За нея има един специален и особено важен абзац:

 

Необходимо е запазване и разширяване на ролята на страната като енергиен център в региона на Югоизточна Европа, като същевременно се утвърждава като значим фактор при преноса на енергийни ресурси и при формирането на енергийната политика на ЕС. Такава роля следва едновременно с това да спомага за българските граждани да се поддържат едни от най-ниските цени на енергоносителите в Съюза, като България поддържа лидерско място на енергийния пазар в региона. Постигането на тези цели е възможно единствено чрез реализацията на стартиралите и предвиждани мащабни енергийни проекти, както и чрез отделяне на специално място на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

Често се питам как повечето хора не забелязват особената стръв в БСП към голямата енергетика, към ядрените централи, към гигантските газопроводи, към енергийните холдинги. След като България няма никакви собствени енергийни източници, освен една кал в Марица Изток, която претенциозно се нарича лигнитни въглища, защо преди комунистите, а сега социалистите, все мегавати сънуват. Защо не се напънат да построят няколко магистрали и модерни летища и пристанища например и България да стане транспортен център в региона на Югоизточна Европа? Защо да не станем биотехнологичен център на Югоизточна Европа? Защо да не станем машиностроителен център на Югоизточна Европа? Защо например да не сме център на нищо, а да си имаме от всичко по малко?

 

Така и ще си умра без да разбера икономическата логика в програмите и в управленските решения на социалистите. Може би там има друга логика, неикономическа, идеологическа, перверзна, олигархическа...  Някаква комунистическа логика.

 

 

 

 Тагове:   вестник,   труд,   брой,


Гласувай:
0
01. анонимен - Боже, пази България
27.11.2008 09:49
Боже, пази България
цитирай
2. анонимен - От БСП-ДС или лошо, или нищо !!
27.11.2008 16:03
От БСП-ДС или лошо, или нищо !!
От 20 години другарите крадат заедно със създадената от тях мафия !! Да не говорим за своеволията и кражбите на комунистическите банди преди 1989 година !!
Двадесет години след промените станахме за СРАМ !! За държавата и за хората в нея. Да те е срам, дори когато кажеш на Запад че си от България !!
Но на ПУТИН-ската мафия и червените милионери не им пука. ТЕ крадат нагло и осъждат всичко свястно на мизерия. По ЛЕНИН-ски !! Защото са “социалисти" !!!!
След завръщането на СИМЕН Кобурготски у нас започна РЕставрацията на КомунизЪма и кадрите на ДС навсякъде. След 2001 Мафията се възроди, а СИМЕОН открадна имоти за над 300 милиона евро !! Народна собственост, доказана с документи, с която комунистите му платиха за услугите !! Мораториумът за тези кражби ИЗТИЧА през декември 2008 !!
Никога в държавата ни не се крало толкова много и така нагло !! При нео-комунистическото управление на БСП-ДС постигнахме такива “върхове”, че Европа ни класира ПЪРВИ по корупция и далавери и ПОСЛЕДНИ по доходи, правосъдие, инфраструктура и опазване на природата !! Тотална корупция, некадърно управление, престъпления без наказания - пълна липса на държава !!

цитирай
3. edinman - поздравления за поста
28.11.2008 21:11
Имам усещането,че без да знам автора-ще позная кой го е писал.Стискам ви ръката!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: albosh
Категория: Забавление
Прочетен: 2658244
Постинги: 608
Коментари: 2218
Гласове: 4832